Starohrvatska prosvjeta IV-2. Starohrvatska prosvjeta III. serija

Full text of prosvjeta, Volume 2, Issues 3

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Historická ornitologie je perspektivní, zatím však málo využívaný obor, přinášející užitečné ornitologické poznatky. Mletačko izvješće kaže: Citta di mediocre grandezza dis- abitata. Đe E — Elenco degli oggetti d'arte acqui8tati neiranno 1894. Sada smo s tim novcem sasvim na čistu. Ova strana crkve u slogu je čisto romanskom romanico.

Next

(PDF) 'Marble Relief with Enthroned Christ from Rab.' Starohrvatska prosvjeta ser. 3, 39 (2012): 171

Starohrvatska prosvjeta IV-2

After Venice captured the district in 1688, the Bishop of was appointed to administer the diocese, which was united in 1828 to Šibenik. Nisam joS nigda bio u Kotoru, te ne imam savršena pojma o znamenitoj crkvi Sv. Cookies are used to personalize content and ads, enable social media features and analyse website traffic. The first church, a monastery dedicated to Saint Bartholomew, was built during the time of in the 9th century in Kapitul south-east from Knin Castle, where the later bishopric was located. Još riedje nego li na bosanskim, na stećcima položenim na desnoj obali Drine, naići je na kakav nadpis. Popuniv dakle prvu i zadnju rieč ulomka, čitalo bi se:.

Next

Ston

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Jelića, da potiču t j. Comments or posts that are disrespectful or encourage harassment of others including witch-hunts of any kind are not allowed. Taj drugi jest glavom g. Kod Dohrotina nabrojio jih je do 20 položenih u 4 redka, a na sje- veru od Kostojevićd veli, da imade brojnih skupina istih. Oni od 1679 — 1710: »Coemeterio s.

Next

Starohrvatska prosvjeta III. serija

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Ova groblja, kao i sva druga sa sličnim biljezima, jamačno šu srpska. Stratimirović, piSuć ob uresu In- fore na apsidi crkve S. Valja da je u davnija vremena bilo to mjesto veće i znamenitije, kada su u njem Templari i Dominikanci imali svoje samostane, oni do god. Na jednomu stećku, nadjenu kod Nikšića, starosrbski klesar izvede ne- zgrapnu preradbu simboličkog genija sa izvrnutom bakljom, predstavu toliko običajnu na rimskim grobnim spomenicima«. U svakoj su ruži po četiri liska.

Next

Starohrvatska prosvjeta IV

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Sačuvani zidovi debeli su od 47 do 65 cm. U selima Mokroj -Gori i Maćkatu imadu groblja, koja se sasvim od rimskog razlikuju. An early eighth-century seal of an archon of the Belegezites named Tichomiros, points to an imperial spatharios, an imperial client, and most likely a Christian. Imenik članova Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu kroz g. Lago bi naganjao, ali takodjer ničim podkriepljivao, da je crkva sagradjena izmed god. Te su ostruge medju iiajkrasiiijim kovinskim predmetima družtvenoga muzeja, a, u koliko nara je poznato, takovih ostruga, iz istog iol»a, neiuia nijedan druai muzej. Ovaj je prvi svezak razdieljen na sliedeća poglavja: Predgovor.

Next

Full text of

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Pločaste nadstupine sa srednjih stuprića dvostrukih prozora bifora staro- hrvatskih zvonika. Obziroril na tumačenje nadpisah, ja sam u sp. Sačuvan je ulomak jednoga vrata visok 6 mm. Na kongresu se nije govorilo o dobi postanka obložnih ploča spljetske krstionice, po čemu se razumne, da smo u tomu pitapju bili svi sporazumni sa prvašnjim izjavama prag. Sve dakle Sto nam g. Lapti pločice zavrnute oko osovine dugi su 2 cm. Digitized by Google Stećci u Eonavlima u Dalmaciji.

Next

(PDF) 'Marble Relief with Enthroned Christ from Rab.' Starohrvatska prosvjeta ser. 3, 39 (2012): 171

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Starohrvatska prosvjeta hrvatski je znanstveni časopis isključivo nacionalne tematike osnovan 1895. Svetac je odjeven u dolami s rukavima ftunica raanicata izpod koje proviruje ovratnik košulje. S druge strane, kako smo već spomenuli, po analogiji suvremenih spomenika sudeć, ova dva ulomka su pluteji jedne od crkvenih nutrnjih pregrada, a po smislu, koji izhodi njihovim neposrednim spojenjem, rek bi da bi morale biti cesti nadgrobnog spomenika, Sto se sasvim protivi njihovu obliku i ornamentalnom slogu. Ovakova kamenja nadgrobnog naodi se na više mesta i drži se pouzdano, da su srbski, jer se daje primjetili na nekim mjestima, da naši Srbi i danas mrtvacima ovakove spomenike dižu samo u manjem formatu. After the in 1805, the French Empire gained the city and incorporated it into the in 1809. Do tada su se gradili od drva i pletera zaliepljena vapnenim ili glinenim zamazom, a u kamenu su se gradile tek crkve, samostani, kraljski dvorovi i utvrdjeni gradovi. Prvi mu je urednik bio Frano Radić.

Next

Pridraga

Starohrvatska prosvjeta IV-2

Jedini uvaženi arkeolog englezki, gosp. To je kamenje doneo sa svoga imanja iz Brasine. Upon the departure of the king to Hungary, the noble quickly seized Knin, and from there expelled the king's men from Croatia. Next year in February the Ottomans laid siege on Knin with 10,000 men from the Sanjak of Bosnia, but were unable to take the city and lost 500 troops. Luke u Biskupiji bila bazilika Sv. A o drugoj ploči bio sam opazio na str.

Next