รับงาน สามชุก. เทศบาลตำบลสามชุก (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 62 อัตรา

อันดับ 1 หางาน สุพรรณบุรี งาน สุพรรณบุรี สมัครงาน จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง สมัคงาน รับสมัคงาน

รับงาน สามชุก

. ชาร์ปกำหนดวันทำงาน 1 เดือน ทำงาน 26 วัน, หยุด 4 วัน วันหยุดไม่ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ -ประกันสังคม -ลาพักร้อน 6 วัน บริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ร้านแมกซ์มาร์ท ; 1 สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านแมกซ์มาร์ทให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2 บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3 บริหารงานต่างๆภายในร้านแมกมาร์ท - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านแมกซ์มาร์ท 4 บริหารบุคลากรภายในร้านแมกซ์มาร์ท - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของร้านแมกมาร์ท 5 ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านแมกซ์มาร์ทตามที่ได้รับมอบหมาย 6 บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 30 วัน ก่อนปฏิบั บริหารงานภาพรวมในสถานีบริการน้ำมัน ; 1 สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2 บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3 บริหารงานต่างๆภายในสถานีบริการน้ำมัน - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 4 บริหารบุคลากรภายในสถานีบริการน้ำมัน - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 5 ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย ุ6 บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 30 วัน ก่อน. . . . . .

Next

เทศบาลตำบลสามชุก (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 62 อัตรา

รับงาน สามชุก

. . . . .

Next

เทศบาลตำบลสามชุก (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 62 อัตรา

รับงาน สามชุก

. . . . .

Next

เทศบาลตำบลสามชุก (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 62 อัตรา

รับงาน สามชุก

. . . . .

Next

เทศบาลตำบลสามชุก (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 62 อัตรา

รับงาน สามชุก

. . . . . .

Next

อันดับ 1 หางาน สุพรรณบุรี งาน สุพรรณบุรี สมัครงาน จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง สมัคงาน รับสมัคงาน

รับงาน สามชุก

. . . . . .

Next

เทศบาลตำบลสามชุก (จ.สุพรรณบุรี) รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 62 อัตรา

รับงาน สามชุก

. . . . . . .

Next